اخه تا کجا تعارف؟؟؟؟

وقتی مشتری بهت میگه هر مبلغی بگی همون رو بهت بدم میخوام راضی باشی نمیخوام ملاحظه فامیلی رو بکنی و.... بعد تو به میل خودت با رضایت مبلغی رو انتخاب میکنی و برمیداری و فرداش به بقیه میگی توقع نداشتم همچین پول کمی رو بهم بدی اخه تو که 3 متر زبون داری و رکی واسه چی تعارف الکی میکنی که اخرشم اینطور بشه؟؟؟

نمیخواد ملاحظه فامیلتو بکنی که اخرش با خاک یکسانش کنی!!

+طفلی مامانت چه اشکی میریخت

+دامادم انقد پر رو؟! یکم از زبونی که برا مادرت داری کاش برا شوهرت داشتی!

+روزگار میگذره به هرچی و هرکی بیشتر توجه کنی بیشتر غیب میشه!!!

+قحطی عنوان اومده خخخ