مامان بزرگم صبح زنگ زده روز کودک رو به مامانم تبریک میگه 

مامانمم میخنده میگه من که دیگه کودک نیستم :)

مامانبزرگم میگه عب نداره تو هرچقدرم بزرگ بشی برای من کودکی:))

یه همچین مامانبزرگ باحالی دارم(فوران قلب و اینا)

پ.ن: دلم برات تنگ شده رزمینای عزیزممممم:(