اگه حالتون بده ادامه مطلب رو نخونید

خوب نیستم اصلا 

کاش میشد بزارم برم به هر دری میزنم که این شرایط عوض بشه اما نمیشه 

موندم چه خاکی تو سرم بریزم 

خدااااا بدادم برس من حالم خوب نیس سرگردونم چطور دلت میاد وایسی و نگاه کنی 

دلم شکست چیکار کنم کجا برم همه درا بروم بسته ست روزگارم سیاهه دوس ندارم این درجا زدن رو 

میشه کمکم کنی؟

کاش نسلت منقرض میشد 

ابدا حس خوبی بهت ندارم و متاسفم که باهات نسبت دارم