سر یه تاخیر کلاسم دو هفته عقب افتاد 

کار خطر ناکی کردم اما چسبیدخنده

همش میخوام بیام پست بزارم اما حسش نمیاد در حد پیش نویس یا لغو میمونه

یکی از اخلاقای بدی که دارم اینه که بیاد کسی میفتم اما جرات نمیکنم سراغی ازش بگیرم میترسم مزاحمش باشم یا بد موقع باشه سراغ گرفتنم

یه اخلاق بد دیگه هم دارم راحت نمیتونم بگم نه!!!دوس دارم خیلی رک بگم نه !نه اینکه اول بپیچونم بعد بگم نه 

این اخلاقامو دوس ندارم اصلااااا

پ.ن:دلتنگتم....