شما هم از دوستای مامانتون دل خوشی ندارید یا فقط من اینجوریم😆

موجودات بدی هم نیستنا ولی من اصلا ازشون خوشم نمیاد الانم اومدن خونمون قسمت کوزتینگش بمن رسیده اییییییش😕 حیف که مهمون حبیب خداست 😟