سلام و صد سلااااااام به همه دوستان موجود و حاضر و غایب خوبین ؟؟؟ احوالات شریف
طاعات و عباداتتون قبول حق و التماس دعای فراوووون
تو این تقریبا یکسال که نبودم چه خبرا چیکارا کردین عشقولیای جینگولی؟
واما خودم چه کردم و چه ها نکردم
اهوم اهوم
صفاااااا اون منبر منو بیار بدوووووو
عرض کنم خدمتتون که زندگی در جریان بود کمی تا قسمتی بالا پایین داشت و اتفاقات جالب انگیز ناکی هم رخداد نمود
یکیش اینکه دیگه به لطف مخابرات نت ندارم و با نت گوشی میام هعی روزگااااار
بعدیش اینکه دکوراسیون خونه عوض نمودیم که بسیار هم چسبناک بود برایمان
مطلب بعد که تجربه جالب انگیزناک و خفنی بود شاغل شدنمان برای مدت کوتاه که حقوقمم فعلا تمام و کمال ندارم کوفتشوت بشه کار با وجدانم خخخخخ خبیث هم خودتونید
مطلب بعد مربوط به نیمه گم شده ست که انگار واقعا گم و گور شده و البته ما هم منتظرش نیستیم و از این زندگی بسیار کیفور و خرسندیم
با گوشی سخته تایپیدن و البته فرمتشم یوخده پیچیده ست
از فیلطر طلقرام و گرونی و بی پولی و وضع اقتصادی نگم براتون که باید برقا رو خاموش کنیم و مستقیم ماتم کده
جیگمل همتون مواظب خودتون باشید اومدم که باشیم ایامی رو
حالا خودمونیما بیانم صفاشو از دست داده
صفا بیا بغلم خون بگریم
دوستان و همراهان منتظر حضور سبزتان هستیم

برم بازم میام :)